Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Specjalności na studiach pierwszego stopnia

  1. Automatyka i robotyka
  2. Elektronika i inżynieria komputerowa
  3. Elektronika i informatyka w medycynie
  4. Inżynieria systemów informatycznych
  5. Systemy informacyjno-decyzyjne
  6. Radiokomunikacja i techniki multimedialne
  7. Systemy i sieci telekomunikacyjne
  8. Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji
  9. Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna  jest stosunkowo nową, interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, leżącą na styku nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World  Health Organization ) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Celem inżynierii biomedycznej jest z jednej strony rozwój techniki medycznej, niezwykle istotnej we współczesnej praktyce medycznej, z drugiej - stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie narzędzi i metod badawczych oraz przez tworzenie modeli systemów biologicznych i zachodzących w nich procesów. Zakres kształcenia obejmuje przede wszystkim: modelowanie procesów fizjologicznych; badanie zjawisk bioelektrycznych; biomechanikę; sensory biomedyczne; analizę sygnałów biomedycznych; obrazowanie medyczne; inżynierię tkankową; protezy i sztuczne organy; inżynierię rehabilitacji; informatykę medyczną; sztuczną inteligencję w biomedycynie; telemedycynę. Kształcenie na kierunku Inżynieria biomedyczna odbywa się bez specjalności.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 marca 2014, 15:41:51, Dariusz Turlej

x x Ważne dla kandydatów

Job applications in English workshop

The date of workshop: 15.04.2015 (Wednesday), 10.00-12.00.
Place of workshop: Main Building, room number 307A
THE WORKSHOP IS FREE OF CHARGE, there is no catering.

Czytaj więcej...

Uwaga Studenci 1. semestru studiów stacjonarnych!

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski) w dniach 3 – 12 kwietnia 2015.

Czytaj więcej...

27 marca 2015 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych miał miejsce Wiosenny Piknik Studenckich Kół Naukowych WEiTI

Gośćmi honorowymi pikniku byli Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba oraz  Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzej Jakubiak.

Czytaj więcej...

Konkurs na aplikacje „Dane po warszawsku"

Do końca marca można zgłaszać się do konkursu na miejskie aplikacje  na smartfona lub stronę internetową „Dane po warszawsku”.

Czytaj więcej...

Stypendia Socjalne

Dziekanat ds. Studenckich zaprasza po odbiór decyzji administracyjnych dot. stypendium socjalnego do 27 marca 2015 r.

Czytaj więcej...

Aktualne zapisy na kursy autoryzowane przez Cisco System

Program Cisco Networking Academy, w którym uczestniczymy jako Akademia: Instructor Training Center (ITC) i Academy Support Center (ASC) oferuje możliwość uzyskania praktycznej wiedzy z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci telekomunikacyjnych

Czytaj więcej...

Środa z pracodawcą: bezpłatny warsztat Salesforce firmy Outbox

25 marca, godzina 16.15 - zapraszamy na specjalne, limitowane warsztaty Salesforce firmy Outbox 

Czytaj więcej...

15-lecie Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych

Od 15 lat fundacja wspiera rozwój młodej kadry naukowej i uzdolnionych studentów oraz realizuje misję unowocześniania wyposażenia laboratoriów dydaktycznych i naukowych uczelni.

Czytaj więcej...

XXIII Spotkanie Zawodowe

Pobierz prezentację z XXIII Spotkania Zawodowego, aby poznać "To, czego nie uczą inżynierów na studiach" 

Czytaj więcej...
Więcej... Więcej...