Laboratoria badawcze Instytutu Telekomunikacji

Spis artykułów

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Laboratorium Systemów Dostępowych
 3. Laboratorium telekomunikacyjnej sieci fotonicznej
 4. Laboratorium Sieci
 5. Laboratorium Układów Cyfrowych
 6. Laboratorium Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych

Laboratorium Sieci

 

Laboratorium Sieci umożliwia prowadzenie eksperymentów badawczych, a także wykorzystywane jest procesie dydaktycznym.
Na wyposażenie sprzętowe laboratorium składają się:

 • routery i przełączniki CISCO serii 2600 (razem 16szt.),
 • serwery Fujitsu RX300 (4szt.) I RX100 (4szt.)
 • modułowe routery bezprzewodowe (kilkanaście szt.)
 • system NGN Alcatel OmniPCX 4400
 • oraz kilkanaście komputerów PC, pomocnicze urządzenia sieciowe, sprzęt audiowizualny itp.

Laboratorium wykorzystywane jest w pracach badawczych dotyczących m.in.:

 • Sieci Następnej Generacji (NGN),
 • nowych architektur usługowych (IMS) i technologii realizacji usług (np.ParlayX, Telecom Web Services),
 • routingu w sieciach IP (zwłaszcza IPv6) i technik wirtualizacji sieci,
 • optymalizacji sieci (aspekty QoS, wydajności, niezawodności),
 • zarządzania sieciami (NGOSS, procesy zarządzania, modelowanie zasobów, protokoły zarządzania).
 • Bezprzewodowych Sieci Kratowych (prace Studenckiego Koła Naukowego Technik Mobilnych i Sieciowych).

Część zasobów Laboratorium jest włączona w międzynarodową sieć eksperymentalną GpENI (Great Plains Environment for Network Innovation), obejmującą ośrodki naukowe w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Laboratorium jest też wykorzystywane intensywnie w dydaktyce - studenci mają z nim do czynienia wykonując ćwiczenia laboratoryjne i projekty z przedmiotów: Sieci IP, Sieci Następnej Generacji, Architektura usługowa IMS, Usługi telekomunikacyjne - ewolucja, Usługi multimedialne w sieciach IP, Transport i sterowanie w sieciach telekomunikacyjnych, Projektowanie sieci telekomunikacyjnych, zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi, Techniki Internetu; ponadto wykonują tu swoje eksperymenty i obliczenia dyplomanci i doktoranci. Zajęcia laboratoryjne odbywają się zarówno w organizacji "tradycyjnej", jak i z wykorzystaniem zdalnego dostępu do zwirtualizowanych zasobów sieciowych i obliczeniowych. 

.

Kontakt
doc. dr inż.  Michał Jarocinski  
mj@tele.pw.edu.pl
22 234 77 60