Ogłoszenia

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN) zaprasza do składania aplikacji

Celem Szkoły Doktorskiej TIB PWN jest interdyscyplinarne kształcenie Doktorantów, w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej.

26 listopada br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło start kolejnej edycji konkursu w ramach programu DIAMENTOWY GRANT

Huawei AI CHALLENGE – zgłosiliście już swoją drużynę do konkursu?

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 10.12.2019 r.