Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenia kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w roku akademickim 2018/2019 są przyjmowane w okresie od 2 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r. na następujące kierunki studiów:

 

Tabela 1. Kierunki studiów i limity miejsc w rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.

 

Kierunek Liczba miejsc
Automatyka i robotyka  20
Elektronika  80
Informatyka 80
Inżynieria biomedyczna  20
Telekomunikacja  80
Computer Science (studia w języku angielskim) 20
Telecommunications (studia w języku angielskim) 20

 

Uwaga!

Przyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia zarówno w języku polskim jak też w języku angielskim następują co semestr; osobna rekrutacja prowadzona jest w semestrze zimowym (który rozpoczyna się w październiku 2018 r.) i osobna – w letnim (który rozpoczyna się w lutym 2019 r.). Limity miejsc, podane w tabeli, dotyczą przyjęć w semestrze zimowym.

 

Zgłoszenia kandydatów na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym odbywają się w terminie od 2 sierpnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.  Kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW, dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł, nie później niż w dniu 30 sierpnia 2018 r. oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów w dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111-112 nie później niż w dniu 30 sierpnia 2018 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 13 września 2018 r.
Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »