Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim 2018/2019!

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019 (pierwszy dzień zajęć 18 lutego 2019 r.) odbędzie się od 9 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r. na kierunki studiów wymienione w tabeli 1, zgodnie z pokazanymi tam limitami miejsc.

 

Tabela 1. Limity miejsc w rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim 2018/2019.

 

 
Kierunek
Semestr letni
Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 20
Elektronika 80
Informatyka 80
Inżynieria biomedyczna 20
Telekomunikacja 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20

 

Przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia, zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim, następują co semestr; osobna rekrutacja prowadzona jest w semestrze zimowym (który rozpoczyna się w październiku) i osobna - w letnim (który rozpoczyna się w lutym). 

 

Uwaga!

 

Zgłoszenia kandydatów na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019 odbywają się w terminie od 9 stycznia 2019 r. do 4 lutego 2019 r.  Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW, i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 4 lutego 2019 r., oraz powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111 nie później niż w dniu 4 lutego 2019 r. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi w dniu 8 lutego 2019 r. 

 

Więcej informacji znajduje się w dziale Kandydaci »