Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego stopnia od 18 stycznia 2019 r.!

Informujemy, że od najbliższego piątku (18.01.2019 r.) rusza rejestracja w drugiej turze rekrutacji na studia pierwszego stopnia.

Zgłoszenia kandydatów odbędą się w terminie 18–23 stycznia 2019 r. Spośród zgłoszonych kandydatów zostaną przyjęci ci z największą liczbą punktów, posiadający jednak wymagane minimum punktów. Zainteresowani kandydaci powinni zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym PW i dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł nie później niż w dniu 23 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w tym etapie nastąpi w dniu 29 stycznia 2019 r. a ich dokumenty będą przyjmowane na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19 w pok. 158 od 30 stycznia 2019 r. do dnia 1 lutego 2019 r.

Limity miejsc i minima punktowe w rekrutacji uzupełniającej na stacjonarne studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2018/2019.

 

Kierunek

Liczba

miejsc

Minimum punktów
Automatyka i robotyka 20 170
Elektronika 20 130
Informatyka 10 170
Telekomunikacja 20 130
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 10 120
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20 120