Studia wieczorowe na WEiTI – start rekrutacji!

Interesujesz się telekomunikacją, elektroniką i technikami multimedialnymi, a jednocześnie chcesz połączyć studia z pracą? Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych znajdziesz studia wieczorowe na kierunku Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Radiokomunikacja i Techniki Multimedialne!

 

Czas spędzony na naszej uczelni wieczorową porą może okazać się bardzo owocny! Nasi Studenci zdobywają rozległą wiedzę w jednej z najbardziej rozwojowych dziedzin nauki. Stają się ekspertami m.in. w zakresie systemów radiokomunikacyjnych (w tym komórkowych i bezprzewodowych), technik multimedialnych, inżynierii komputerowej i teleinformatyki.

 

 

 

Zwieńczeniem studiów jest dyplom inżyniera najlepszej uczelni technicznej w Polsce, która w tym roku uplasowała się na pierwszym miejscu w rankingu PERSPEKTYWY 2017 w kategorii kierunków: Elektronika i Telekomunikacja.

 

Dołączenie do społeczności WEiTI to również wejście w szeregi ludzi sukcesu. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych może poszczycić się wieloma sukcesami w dziedzinie telekomunikacji. Jakie to sukcesy? O to zapytaliśmy doc. dr. inż. Jacka Cichockiego, zastępcę dyrektora Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych. 

 

Wśród licznych prac naukowo-badawczych europejskich, strukturalnych i zamawianych realizowanych na Wydziale warto wspomnieć choćby o projekcie Inżynieria Internetu przyszłości (zaprojektowano i przetestowano nową architekturę sieciową dla Internetu następnej generacji) –podkreśla doc. Cichocki – Ważny był też projekt PROTEUS (opracowano system łączności i przetwarzania obrazów do systemu działań antyterrorystycznych), czy o ostatnich osiągnięciach z zakresu techniki radarowej.

  

 

Nauki z zakresu Telekomunikacja charakteryzują się wyjątkową dynamiką na tle innych dziedzin. Specjaliści i badacze mają pełne ręce roboty! W czekającej na nich pracy z pewnością nie ma miejsca na nudę czy rutynę.

 

Jak podkreśla doc. Cichocki na młodych adeptów telekomunikacji czekają nowe wyzwania: wymyślenie nowych systemów transmisji i algorytmów zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi, opracowanie nowych urządzeń nadawczych i odbiorczych, wykorzystanie nowych technik informatycznych czy tworzenie specjalistycznego oprogramowania...

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

 

Studia pierwszego stopnia trwają 8 semestrów, a ich absolwenci uzyskują dyplom inżyniera. Rekrutacja jest przeprowadzana w sierpniu, a zajęcia rozpoczynają się z początkiem października.

 

O przyjęcie na I rok studiów wieczorowych mogą się ubiegać na ogólnych warunkach obywatele polscy oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, posiadający świadectwo dojrzałości. Opłata za jeden semestr wynosi 3600 zł (z możliwością rozłożenia na 3 raty).

 

Szczegóły procesu rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia podano na stronie:
https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-niestacjonarne-I-stopnia

 

JAK PRZEBIEGA PROCES REKRUTACJI?

 

Na Politechnice Warszawskiej rejestracja i przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne I stopnia trwa od 2 do 30 sierpnia 2018 r. Należy rejestrować się na stronie: https://rekrutacja.pw.edu.pl/

 

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (przy osobistym składaniu dokumentów kserokopia zostanie potwierdzona po okazaniu oryginału, w przypadku wysyłania kompletu dokumentów pocztą lub kurierem należy wysłać oryginał i kopię świadectwa dojrzałości, oryginał po poświadczeniu kopii zostanie odesłany na podany adres).
 • Dwustronna kserokopia dowodu osobistego, poświadczona pieczątką szkoły, zakładu pracy kandydata, notariusza lub przez Politechnikę Warszawską.
 • Trzy fotografie o wymiarach 35x45 mm w formacie jak do dowodu osobistego, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

Kandydaci na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja prowadzone w trybie wieczorowym dostarczają dokumenty (najpóźniej w terminie do 30 sierpnia):

 • Osobiście, od poniedziałku do-piątku w godz. 12.00-15.00,
  do Sekretariatu dydaktycznego (pok. 424)
  Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19

albo

 • pocztą lub kurierem na adres:
  Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Sekretariat Dydaktyczny
  ul. Nowowiejska 15/19,     00-665 Warszawa

 

Uwaga: Wydział zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia studiów wieczorowych w przypadku zbyt małej liczby kandydatów.

 

Szczegółowe informacje, dotyczące organizacji i programu studiów wieczorowych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja są umieszczone w witrynie Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych PW

 

Bliższych informacji udziela:

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, pok. 424
ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
tel.: +48 22 234 7829
e-mail: I.Dudek@ire.pw.edu.pl  lub j.cichocki@ire.pw.edu.pl 

 

>>INFORMACJE DLA KANDYDATÓW