Dodatkowa rekrutacja do projektu „Szkoła Orłów na PW”!

Zapraszamy studentów I roku studiów 1. stopnia do przystąpienia do elitarnego programu Szkoła Orłów na PW

Jednym z celów projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia
dla najlepszych studentów, na podstawie ich wyników uzyskanych
na 1. roku studiów.

   
Uczestnik projektu pod kierunkiem Tutora realizuje konkretne zadanie badawcze o charakterze naukowym. W trakcie trwania projektu, czyli do 31 lipca 2022 r. uczestnik ma zapewnione comiesięczne (z wyłączeniem wakacji letnich) wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł
oraz jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

  
Na naszym Wydziale na kandydatów czekają co najmniej 2 miejsca.

Jeśli więc:

  • jesteś studentką/studentem 2. semestru studiów 1. stopnia
  • średnia ważona Twoich ocen uzyskanych w 1. semestrze wynosi co najmniej 4.4 (decyzja Prodziekana ds. nauczania)

to wypełnij formularz rekrutacyjny i złóż go wraz z potwierdzeniem uzyskanej średniej ocen 
oraz przygotowaną na piśmie i podpisaną opinią wybranego wykładowcy do 5 marca 2021 r. ,
do godz. 12.00, w pok. 112 u p. Marty Kwiatkowskiej.

   
Jeżeli dodatkowo jesteś finalistą olimpiady przedmiotowej, to zaznacz to koniecznie we wspomnianym formularzu rekrutacyjnym.

   
Dodatkowych informacji udziela dr hab. inż. Kajetana Snopek – kierownik Projektu na WEiTI, pok. 443, e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl.