Szkoła Orłów na PW – trwa rekrutacja tutorów w dziedzinie Informatyka!

Do 20.03.2020 r. trwa rekrutacja tutorów specjalizujących się
w dziedzinie informatyki. Jest tylko jedno wolne miejsce!

   
W rekrutacji do Projektu mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy 
(w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych) zatrudnieni w PW
na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie
w kształceniu studentów z  wykorzystaniem metody tutoringu.

   
Do głównych zadań Tutora należeć będzie indywidualna opieka nad studentem Informatyki - Uczestnikiem Projektu, zgodnie z zasadami określonymi przez MNiSW w warunkach konkursu.

   
Realizacja zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w Zaproszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Szkoła orłów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  
Tutor zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania. 

Opieka tutora trwać będzie do 31 lipca 2022 r., w wymiarze:

 • do 60 godzin w danym roku akademickim (maks. 30 h w semestrze),
 • minimalnie 2 spotkań w miesiącu.

 

Skan wypełnionego i podpisanego formularza należy przesłać do 20 marca 2020 r. na adres: K.Snopek@ire.pw.edu.pl.

application/msword  Formularz ofertowy (T) (msword, 616,00 kB)

   

Informacji o projekcie udziela:

 • Kierownik Projektu na WEiTI:
  dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek
  pok. 443, tel. +48 22 234 77 13
  e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl 
 • Kierownik projektu Szkoła Orłów na PW:
  p. Agnieszka Płocharska
  CZIiTT, ul. Rektorska 4, pok. 5.21, tel. + 48 22 234 14 23
  e-mail: Agnieszka.Plocharska@pw.edu.pl

    

Projekt Szkoła Orłów na PW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje
w szkolnictwie wyższym.