Szkoła Orłów na PW - wybór Tutorów

4 listopada br., na podstawie złożonych ofert, zostali wybrani 4 Tutorzy
z trzech obszarów badawczych:

  • Automatyka i robotyka (1 osoba) 
  • Cyberbezpieczeństwo (2 osoby)
  • Optoelektronika (1 osoba)

Wszystkim zainteresowanym dziękujemy za zgłoszenia. 

   

Uczestnicy projektu - Studenci i Tutorzy, wybrani w I etapie rekrutacji

Lista Student/ka Tutor

N1

Automatyka i robotyka

Przemysław Suski dr inż. Patryk Chaber, adiunkt

N4

Inżynieria biomedyczna

Katarzyna Chrapko dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni

N9

Cyberbezpieczeństwo

Paweł Bohdanowicz dr hab. inż. Andrzej Bęben, adiunkt

N9

Cyberbezpieczeństwo

Izabela Znój dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni

  

Drugi etap rekrutacji uczestników projektu - studentów o najwyższej średniej skumulowanej ocen
i nowych tutorów odbędzie się z końcem roku akademickiego 2019/2020.

 

Informacji o projekcie udziela koordynator Projektu na WEiTI:

dr hab. inż. Kajetana Marta Snopek
pok. 443, tel. +48 22 234 77 13 
e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl

oraz Kierownik projektu Szkoła Orłów na PW:

p. Agnieszka Płocharska
CZIiTT, ul. Rektorska 4, pok. 5.21, tel. + 48 22 234 14 23
e-mail: Agnieszka.Plocharska@pw.edu.pl

    

Projekt Szkoła Orłów na PW współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje
w szkolnictwie wyższym.