Z ostatniej chwili: zmiany w wymogach dodatkowej rekrutacji do projektu "Szkoła Orłów na PW"!

Zapraszamy studentów I roku studiów 1. stopnia do przystąpienia do elitarnego programu Szkoła Orłów na PW

   
Do 6.03.2020 r. do godz. 12.00 czekamy na dokumenty kandydatów
(pok. 112, p. Marta Kwiatkowska).

   
Aby aplikować wystarczą:

  • średnia ważona ocen 4,2
  • wypełniony formularz rekrutacyjny
  • potwierdzenie uzyskanej średniej ocen z Dziekanatu 
  • przygotowana na piśmie i podpisana opinia wybranego wykładowcy!

  
Jeżeli dodatkowo jesteś finalistą olimpiady przedmiotowej, to zaznacz to koniecznie we wspomnianym formularzu rekrutacyjnym.

   
Na naszym Wydziale na kandydatów czekają co najmniej 2 miejsca

  
Uczestnik projektu pod kierunkiem Tutora realizuje konkretne zadanie badawcze o charakterze naukowym. W trakcie trwania projektu, czyli do 31 lipca 2022 r. uczestnik ma zapewnione comiesięczne (z wyłączeniem wakacji letnich) wsparcie stypendialne w wysokości 1370,70 zł oraz jednorazowy dodatek na pomoce dydaktyczne w kwocie 200 zł brutto.

   
Dodatkowych informacji udziela dr hab. inż. Kajetana Snopek – kierownik Projektu na WEiTI, pok. 443, e-mail: K.Snopek@ire.pw.edu.pl.