Plan zajęć

Uwagi dotyczące planu zajęć: terminów zajęć, sal, itp. prosimy kierować do mgr inż. Krzysztofa Robaczyńskiego.

W planie zajęć mogą być nanoszone poprawki - w pierwszych tygodniach zajęć prosimy kontrolować jego aktualność.

Wszelkie uwagi dotyczące sposobu prezentacji planu zajęć: zauważonych błędów, niedoróbek, czy też propozycje udoskonaleń prosimy kierować do mgr inż. Jerzego Sobczyka.

Objaśnienia

Objaśnienia symboli i oznaczeń używanych w planie.

Plany wzorcowe - semestr letni 2014 / 2015

Plany wzorcowe dla całych semestrów.

Terminarz - semestr letni 2014 / 2015

Układanie własnego terminarza.

Plany wzorcowe ASCII - semestr letni 2014 / 2015

Plany wzorcowe w postaci plików ASCII dla drukarek DOS PC.

Plany dla instytutów ASCII - semestr letni 2014 / 2015

Wykazy zajęć dla instytutów w postaci plików ASCII dla drukarek DOS PC.