Podstawowe wskaźniki dotyczące przebiegu studiów

Spis artykułów

 1. Wskaźniki
 2. Jednostki dydaktyczne JD (i)
 3. Jednostki dydaktyczne JD
 4. Jednostki kierunkowe JDK
 5. Średnia semestralna SR
 6. Średnia skumulowana SS

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące przebieg studiów

 

W kolejnych artykułach są wyjaśnione podstawowe wskaźniki charakteryzujące przebieg studiów:

 1. Jednostki dydaktyczne JD (i) uzyskane za zaliczenie przedmiotu
 2. Jednostki dydaktyczne JD uzyskane od początku studiów
 3. Jednostki dydaktyczne kierunkowe JDK uzyskane od początku studiów
 4. Średnia semestralna SR
 5. Średnia skumulowana SS od początku studiów

Wskaźniki te w sposób syntetyczny opisują postępy studenta, są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji rejestracyjnej i mają istotny wpływ na jej końcowy rezultat.