Regulamin korzystania z podstrony "Praktyki i praca"

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODSTRONY "PRAKTYKI I PRACA"

 

  1. Podstrona "Praktyki i praca" została stworzona w celu ułatwienia nawiązywania kontaktów między potencjalnymi praktykodawcami a potencjalnymi praktykantami oraz potencjalnymi pracodawcami, a potencjalnymi pracownikami.
  2. Dostęp do strony jest nieodpłatny i nieograniczony. Zgłoszenie oferty jest równoznaczne ze zgodą na jej upowszechnienie.
  3. WEiTI nie kontroluje tożsamości i wiarygodności zgłaszających oferty i nie odpowiada za treść ofert.
  4. Oferty są weryfikowane formalnie i po zatwierdzeniu są publikowane na stronie na czas jednego miesiąca, do zaproponowanej przez oferenta daty lub do odwołania.
  5. Czas prezentacji oferty może być wydłużony.
  6. W sprawie publikacji pilnych ogłoszeń proszę kontaktować się z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk pod adresem e-mail: j.kalenik@imio.pw.edu.pl