Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

W poniższej tabeli znajdą Państwo streszczenia i recenzje oraz terminarz obron rozpraw doktorskich w bieżącym roku akademickim.

Kolokwia habilitacyjne wyróżnione są kolorem zielonym.
Data obrony,
miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant Tytuł rozprawy Promotor Plik - zawiera
zawiadomienie,
streszczenie,
recenzje
26. 13.05.2017 11:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Konrad Markowski Metody kształtowania właściwości spektralnych przewężanych struktur braggowskich wykazujących efekt Fabry-Perota dr hab. inż. Kazimierz Jędrzejewski, PW
Pobierz plik (pdf, 10,17 MB)
25. 13.05.2017 09:00
s. 116, Gmach Elektroniki
mgr inż. Stefan Korolczuk Optymalizacja algorytmów oraz sprzętowej realizacji cyfrowego układu rozróżniania promieniowania neutronowego i gamma na podstawie kształtów rejestrowanych impulsów prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, PW
Pobierz plik (pdf, 7,80 MB)
24. 13.04.2017 10:00
Gmach Elektroniki, Audytorium Centralne
mgr inż. Tymoteusz Ciuk Application of epitaxial graphene layers on silicon carbide in the technology of semiconductor devices prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, PW
Pobierz plik (pdf, 7,31 MB)
23. 11.04.2017 10:30
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Marcin Pawłowski Lightweight, scalable and manageable link-layer authentication for security of the process of acquiring network access for the Internet of Things devices prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek UJ
Pobierz plik (pdf, 6,36 MB)
22. 04.04.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Maciej Lipiński Methods to increase reliability and ensure determinism in a White Rabbit network prof. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk, PW
Pobierz plik (pdf, 6,03 MB)
21. 04.04.2017 09:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr inż. Rafał Graczyk Reliability and performance modeling of configurable electronic systems for unmanned spacecraft dr hab. inż. Krzysztof Poźniak, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 5,01 MB)
20. 28.03.2017 11:00
Gmach Elektroniki, s. 116
mgr Grzegorz Jaśkiewicz Programowanie w logice jako narzędzie planowania zachowań botów w grafach FPS dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 6,77 MB)
19. 07.03.2017 10:30
sala 116 (Gmach Elektroniki)
mgr inż. Antoni Wysocki Perceptronowe rekurencyjne sieci neuronowe w modelowaniu procesów dynamicznych i regulacji predykcyjnej dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 9,64 MB)
18. 07.03.2017 09:00
sala 116 (Gmach Elektroniki)
mgr inż. Radosław Rybaniec Stabilizacja pola przyspieszającego nadprzewodzących struktur rezonansowych zasilanych klistrodami przy dużych dobrociach zewnętrznych dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 8,87 MB)
17. 17.01.2017 11:00
sala 116 (Gmach Elektroniki)
mgr inż. Mariusz Podsiadło Forecasting Financial Time Series Movements with Rough Sets and Fuzzy Rough Sets prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński
Pobierz plik (pdf, 3,57 MB)
16. 03.01.2017 10:30
sala 116 (Gmach Elektroniki)
mgr Omar Reyad New Constructions of Elliptic Curves-based Pseudo-random Number Generators prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski z Politechniki Warszawskiej
Pobierz plik (pdf, 3,91 MB)
15. 06.12.2016 11:00
Gmach Elektroniki, sala 116
mgr inż. Maciej Zbierski Adaptive Byzantine Fault-Tolerant Replication Protocols prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski PW
Pobierz plik (pdf, 5,35 MB)
14. 01.12.2016 11:00
Gmach Elektroniki, sala 229
mgr inż Piotr Zawistowski Metoda projektowania i walidacji oprogramowania systemów pomiarowych z wykorzystaniem języków graficznych prof. dr hab. inż. Wiesław Winiecki
Pobierz plik (pdf, 9,07 MB)
13. 08.11.2016 09:00
Gmach Elektroniki
mgr inż. Andrzej Rychter Measurement Based Charactersation and Modelling of Micropixel Avalanche Photodiodes dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 4,72 MB)
12. 18.10.2016 11:00
Gmach WEiTI, sala 116
mgr inż Krzysztof Siwiec Niskoszumna architektura układu ułamkowej syntezy częstotliwości wykorzystująca linie opóźniające dla submikrometrowych i nanometrowych technologii CMOS dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. PW
Pobierz plik (pdf, 7,04 MB)

Zobacz także