Aktualności

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza I konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia!

W związku z udziałem Politechniki Warszawskiej w projekcie PROM PW  - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej , Centrum Współpracy Międzynarodowej ogłasza konkurs nr  CWM/PROM PW   2 /2019/1   dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40 roku życia  w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze (74 wyjazdy, 10 przyjazdów).

   

Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 25   listopada   2019   r., do godz. 16.00  
w siedzibie Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW.

Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku należy przesłać na adres  cwm@pw.edu.pl .

   

Dokumenty do pobrania:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  APPLICATION FORM_PROM PW 2_konkurs I_final (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 60,76 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Wzór certyfikatu NAWA-PROM PW 2 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 49,07 kB)

   

Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, dostępne są również stronie CWM»

Informacje dotyczące Programu PROM znajdują się na stronie NAWA»

   

Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.