Aktualności

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2018/2019

 

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na wolne miejsca w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019.

Wniosek o wyjazd można złożyć od 23 października do 14 listopada 2018 w portalu USOS-Web.

Pełny harmonogram rekrutacji jest przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019

Lp. Działanie Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń  23 października - 14 listopada 2018
2 Weryfikacja zgłoszeń  15 listopada 2018
3 Ogłoszenie wyników  16 listopada 2018
4 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  17 - 30 listopada 2018
5 Przygotowanie przez studentów dokumentów wyjazdowych, ewentualne roszady i przesunięcia  1 - 12 grudnia 2018
6 Ogłoszenie wyników, po uwzględnieniu zmian  14 grudnia 2018

Uwaga!

  1. Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2018/2019.
  2. Przed wybraniem uczelni zagranicznej, należy dodatkowo upewnić się (czytając informacje dostępne na stronach internetowych tej uczelni), czy dana uczelnia jeszcze akceptuje zgłoszenia na semestr letni 2018/2019. 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-Web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 14 listopada 2018, do godz. 15.00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

 

Uwaga 
Prosimy studentów o składanie zgłoszeń w pok. 158 niezwłocznie po ich wypełnieniu i wydrukowaniu,
co ułatwi terminowe zgłoszenie studentów w uczelniach partnerskich, bo – w większości przypadków – 
termin akceptacji zgłoszeń upływa w dniu 15 listopada 2018.
 

 

 

Film instruktażowy, umieszczony na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokazuje jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

Informacje na temat programu Erasmus+ są umieszczone w witrynie Wydziału pod adresem:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Erasmus+

Zainteresowanych studentów prosimy też o zapoznanie się z informacjami, które były prezentowane na spotkaniu informacyjnym w dniu 7 marca 2018: 

Materiały ze spotkania informacyjnego 7 marca 2018 »