Aktualności

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2019/2020

Erasmus_plus

 

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na wolne miejsca w roku akademickim 2019/2020 i dotyczy semestru letniego 2019/2020 (2020L).

Wniosek o wyjazd można wypełnić w portalu USOS-web w dniach od 11 października do 14 listopada 2019.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie – kto pierwszy ten lepszy – tzn. o przyznaniu wyjazdu decyduje kolejność dostarczenia wydrukowanego wniosku do Biura Współpracy Międzynarodowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  (pok. 158).

Pełny harmonogram rekrutacji jest przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim 2019/2020 (2020L)

Lp. Działanie Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń  11 października - 14 listopada 2019
2 Weryfikacja zgłoszeń  15 listopada 2019
3 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  15 - 30 listopada 2019
4 Przygotowanie przez studentów dokumentów wyjazdowych, ewentualne roszady i przesunięcia  1 - 12 grudnia 2019
5 Ogłoszenie wyników  13 grudnia 2019

Uwaga!

  1. Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2019/2020.
  2. Przed wybraniem uczelni zagranicznej, należy dodatkowo upewnić się (czytając informacje dostępne na stronach internetowych tej uczelni), czy dana uczelnia jeszcze akceptuje zgłoszenia na semestr letni 2019/2020. 
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 14 listopada 2019, do godz. 15.00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Prosimy studentów o składanie zgłoszeń w pok. 158 niezwłocznie po ich wypełnieniu i wydrukowaniu, co ułatwi terminowe zgłoszenie studentów w uczelniach partnerskich, bo – w większości uczelni – termin akceptacji kandydatów upływa w dniu 15 listopada 2019. 

Dodatkowe informacje

  • Film instruktażowy, umieszczony na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokazuje jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://www.cwm.pw.edu.pl/index.php/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-studentow-na-studia/Instrukcja-dla-studentow-USOS

  • Informacje na temat programu Erasmus+ są umieszczone w witrynie Wydziału pod adresem:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Erasmus+

  • Informacje, które były prezentowane na spotkaniu informacyjnym w dniu 7 marca 2019, dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2019/2020: 

Materiały ze spotkania informacyjnego 7 marca 2019 »