Aktualności

Dzień Nauki Polskiej - 19 lutego!

ATHENS

19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej. Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienie zainteresowania nauką.

  
Z tej okazji w Toruniu odbędzie się Gala Nauki Polskiej. Weźmie w niej udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wręczone zostaną Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne, a także Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pięciu kategoriach: 
za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, organizacyjne, dydaktyczne i za całokształt działalności naukowej.

W trakcie gali eksponowany będzie egzemplarz księgi De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) Mikołaja Kopernika. Galę honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. 

  
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej, została podpisana przez prezydenta 3 lutego.
Jej projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Podkreślili, że odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości. Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wskazano, oprócz Mikołaja Kopernika, również Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana Czochralskiego i Stefana Banacha.

  

  

(Źródło: www.gov.pl)