Aktualności

Dzień Nauki Polskiej - 19 lutego!

ATHENS

19 lutego br. po raz pierwszy obchodzimy nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej . Jako datę corocznych obchodów wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. Dzisiejsze święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienie zainteresowania nauką.

  
Z tej okazji w Toruniu odbędzie się Gala Nauki Polskiej . Weźmie w niej udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wręczone zostaną Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne, a także Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pięciu kategoriach: 
za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, organizacyjne, dydaktyczne i za całokształt działalności naukowej.

W trakcie gali eksponowany będzie egzemplarz księgi De revolutionibus orbium coelestium ( O obrotach sfer niebieskich ) Mikołaja Kopernika. Galę honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. 

  
Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej , została podpisana przez prezydenta 3 lutego.
Jej projektodawcy zaznaczyli, że przez stulecia nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego. Podkreślili, że odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały przemożny wpływ na bieg dziejów całej ludzkości . Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców wskazano, oprócz Mikołaja Kopernika , również Jana Heweliusza , Ignacego Łukasiewicza , Karola Olszewskiego , Zygmunta Wróblewskiego , Marię Skłodowską-Curie , Henryka Arctowskiego , Ludwika Hirszfelda , Jana Czochralskiego i Stefana Banacha .

  

  

( Źródło: www.gov.pl )