Aktualności

Komunikat nr 1 Międzyzwiązkowej Wydziałowej Komisji Wyborczej wyborów Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania na WEiTI na kadencję 2023 - 2027

Warszawa, 25.04.2023

 

Do Komisji wpłynęły następujące kandydatury:

- na wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy:  Zuzanna Mazek,

- na wydziałowego Rzecznika Zaufania:   Grzegorz Mańko.           

 

Zgłaszający dostarczyli pisemne zgody obojga kandydatów.

 

Przypominamy,  że   zebranie wyborcze  wyborów     Społecznego Inspektora Pracy  (SIP) oraz Rzecznika Zaufania na WEiTI  (RZ)

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12:30  w Audytorium Centralnym WEiTI

Bardzo prosimy wszystkich pracowników Wydziału o przybycie.

 

Planowany porządek zebrania:

1.   otwarcie i przyjęcie porządku zebrania,

2.   wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta i Komisji Skrutacyjnej,

3.   informacja SIP o działalności podczas kadencji 2018 – 2023,

4.   informacja Rzecznika Zaufania o działalności podczas kadencji 2018 – 2023,

5.   wybory SIP i RZ na kadencję 2023 – 2028,

6.   dyskusja, wolne wnioski.

 

W imieniu Komisji organizującej wybory - 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                          Stanisław Jeszka