Aktualności

Komunikat nr 2 Międzyzwiązkowej Wydziałowej Komisji Wyborczej wyborów Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania na WEiTI na kadencję 2023 - 2027

Warszawa, 27.04.2023

W dniu 27 kwietnia br. na naszym wydziale odbyło się  zebranie wyborcze  wyborów Społecznego Inspektora Pracy  (SIP)  oraz  Rzecznika Zaufania (RZ).

Po zrealizowaniu porządku zebrania, z powodu niewystarczającej frekwencji, zdecydowano kontynuować zbieranie głosów do urny w piątek (28.04.2023 r.) w godz. 10:00 -12:00 w sali 116 oraz w dniach 8 i 9 maja w tych samych godzinach oraz w tym samym miejscu.

Przypominamy, że do Komisji wpłynęły następujące kandydatury:

- na wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy:  Zuzanna Mazek,

- na wydziałowego Rzecznika Zaufania:  Grzegorz Mańko.

  

Zasady obowiązujące w głosowaniu:

- poparciem jest pozostawienie nieskreślonego nazwiska,

- w razie braku poparcia – skreślenie nazwiska kandydata

 

 

Do ważności wyborów wymagany jest udział ponad połowy uprawnionych do głosowania.

 

Bardzo prosimy o oddanie głosu tych pracowników, którzy będą obecni i którzy jeszcze tego nie zrobili.

 

W imieniu Komisji organizującej wybory

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                          Stanisław Jeszka