Aktualności

Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowej Wydziałowej Komisji Wyborczej wyborów Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania na WEiTI na kadencję 2023 - 2027

Warszawa, 9.05.2023

 

W dniu 27.04 br. na naszym Wydziale odbyło się  zebranie wyborcze  wyborów Społecznego Inspektora Pracy  (SIP)  oraz  Rzecznika Zaufania (RZ).

Z powodu niewystarczającej frekwencji zdecydowano kontynuować zbieranie głosów do urny w kolejnych dniach.

Do ważności wyborów wymagany jest udział ponad połowy uprawnionych do głosowania

 

Do dzisiejszego dnia  mimo trzech dyżurów komisji skrutacyjnej przy urnie warunek ten nie jest spełniony.

Bardzo prosimy o oddanie głosu osoby, które będą obecne i jeszcze nie wzięły udziału w wyborach o zagłosowanie  w dniu 10 maja w godz. 10:00 -13.30  w Sali 116.

 

Przypominamy, że do Komisji wpłynęły następujące kandydatury:

Na wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy: Zuzanna Mazek

Na wydziałowego Rzecznika Zaufania:   Grzegorz Mańko         

  

W głosowaniu:

- poparciem jest pozostawienie nieskreślonego nazwiska,

- w razie braku poparcia – skreślenie nazwiska kandydata.

Do wyboru konieczne jest poparcie ponad połowy głosujących.

 

W imieniu Komisji organizującej wybory

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                          Stanisław Jeszka