Aktualności

Konkurs na granty wewnętrzne: Informatyka Techniczna i Telekomunikacja!

  
Rada Naukowa Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja zaprasza do udziału w konkursie na granty wewnętrzne wspierające prowadzenie działalności naukowej.

Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 roku, do godziny 14.00.

Wniosek, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1
do Regulaminu , podpisany przez kierownika jednostki, z której wywodzi się kierownik pracy
oraz przez kierownika pracy, należy składać w sekretariacie Rady Naukowej Dyscypliny ITT
Dopuszczalna jest elektroniczna forma złożenia dokumentów poprzez wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres  m.wierzbicka@elka.pw.edu.pl .

Dokumentacja konkursu:

Regulamin RND_ITT (pdf, 39,54 kB)
application/msword  Załącznik nr 1_Wniosek RND_ITT (msword, 43,50 kB)
application/msword  Załącznik nr 3_Protokół RND_ITT (msword, 41,00 kB)

  

(Źródło zdjęcia: pixabay.com/pl/)