Aktualności

„Mistrzowie dydaktyki” - program szkoleń dla kadry akademickiej

ATHENS

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW zaprasza kadrę akademicką PW do udziału w programie mającym na celu podniesienie kompetencji
w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak metoda tutoringu.

  

Założenia projektu:

 • udział nauczycieli akademickich w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych
  na wybranych renomowanych uczelniach europejskich: 
  • Uniwersytet w Groningen (Holandia), 
  • Uniwersytet w Aarhus (Dania), 
  • University College London (Wielka Brytania), 
  • Uniwersytet w Gandawie (Belgia),
 • przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody tutoringu z wybraną grupą studentów przez okres
  1 semestru (max. 100 godzin).

  

Wymagania wobec uczestników:

 • stanowisko nauczyciela akademickiego: asystenta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego,
 • poziom C1 z jęz. angielskiego – potwierdzony certyfikatem lub przez uczelnię,
 • posiadanie podstaw wiedzy o tutoringu (nowoczesnej edukacji spersonalizowanej).

  

Projekt pokrywa koszty wizyt studyjnych w uczelniach zagranicznych.

  

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 grudnia 2019 r.  

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o projekcie: 
https://www.cwm.pw.edu.pl/Mistrzowie-Dydaktyki

  

Osoba kontaktowa:

Patrycja Kluź, CWM, tel: 22 234 15 94

Plakat informacyjny do pobrania

plakat_A3 (pdf, 452,81 kB)