Aktualności

Program międzynarodowej wymiany studentów ATHENS - zarejestruj się już dziś!

ATHENS

   
Zachęcamy do wzięcia udziału w marcowej sesji programu  ATHENS .

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu
i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części:

 • pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) ,
 • program kulturalny European Dimension Activities  (10-15 godzin). 

Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS.  

   
Termin sesji

Najbliższa sesja odbędzie się w dniach  14-22 marca 2020 r.

  
Opłaty

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne . Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają
we własnym zakresie .

   
Jak wziąć udział w Programie ATHENS

Należy:

 • zarejestrować się na stronie  http://athensnetwork.eu/  
  Rejestracja rozpocznie się w dniu  9 stycznia  i potrwa do  28 stycznia 2020 r. 
  Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny)
  i wybrać od trzech do sześciu kursów . Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS ;
 • zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji;
 • wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego ;
 • dostarczyć wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych  ( pokój 158 ), w nieprzekraczalnym terminie
  do  29 stycznia 2020 r. (środa), do godz. 14.00 .

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/ .

   
Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk-Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail:   Dominika.Frak@pw.edu.pl

   
O programie   

Utworzony w 1997 roku  ATHENS  to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. 
Obecnie w programie uczestniczy  15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii , Belgii , Czech , Grecji , Hiszpanii , Holandii , Niemiec , Norwegii , Polski , Portugalii , Turcji , Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech   Grandes Ecoles d’Ingénieurs  de Paris .