Aktualności

Program międzynarodowej wymiany studentów ATHENS - zarejestruj się już dziś!

ATHENS

   
Zachęcamy do wzięcia udziału w marcowej sesji programu ATHENS.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu
i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części:

 • pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) ,
 • program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). 

Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. 

   
Termin sesji

Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 14-22 marca 2020 r.

  
Opłaty

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają
we własnym zakresie.

   
Jak wziąć udział w Programie ATHENS

Należy:

 • zarejestrować się na stronie http://athensnetwork.eu/ 
  Rejestracja rozpocznie się w dniu 9 stycznia i potrwa do 28 stycznia 2020 r. 
  Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny)
  i wybrać od trzech do sześciu kursów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS;
 • zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji;
 • wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego;
 • dostarczyć wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (pokój 158), w nieprzekraczalnym terminie
  do 29 stycznia 2020 r. (środa), do godz. 14.00.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/.

   
Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk-Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: Dominika.Frak@pw.edu.pl

   
O programie  

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. 
Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris.