Aktualności

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 (etap 2) do 25 kwietnia 2019

Erasmus-

 

Wyniki rekrutacji  - etap 1

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Zostało złożonych i rozpatrzonych 81 wniosków, z czego zostało zakwalifikowanych 67 studentów. Prezentujemy listę wybranych osób zarówno w układzie alfabetycznym, jak też w rozbiciu na poszczególne kraje (w celu łatwiejszego wyszukania uczelni, na których pozostały jeszcze wolne miejsca).

Etap 1 Wyniki rekrutacji
 5 kwietnia 2019

Przypominamy, że aktualna lista uczelni, na które można wyjechać w roku akademickim 2019/2020 jest dostępna na stronie: Bilateral Agreements 2019/2020 »

 

 

Drugi etap przyjmowania zgłoszeń

 

Informujemy, że w dniach od 5 do 25 kwietnia 2019 r., studenci, którzy do tej pory nie wzięli udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się na pozostałe wolne miejsca. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 25 kwietnia 2019, do godz. 14:00, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 25 kwietnia 2019, do godz. 15:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158)

Uwaga
W drugim etapie obowiązuje zasada: kto pierwszy - ten lepszy, tzn zgłoszenia studentów będą rozpatrywane w kolejności przyjęcia bez żadnej zwłoki. Liczba dostępnych miejsc będzie zmniejszała się z każdym pozytywnie rozpatrzonym zgłoszeniem!
  • W ten sam sposób i w tym samym terminie (tzn. wypełniając formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web i dostarczając go po wydrukowaniu i podpisaniu do pok. 158 w dniach 5-25 kwietnia 2019 r.) mogą zgłaszać propozycje przesunięć na inną uczelnię ci studenci, którzy zostali już gdzieś zakwalifikowani, ale zmienili zdanie co do wyboru miejsca wyjazdu.
  • W tym samym terminie i według tych samych kryteriów (tzn. według zasady kto pierwszy ten lepszy) zostaną też rozpatrzone zgłoszenia studentów spoza Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty wyjazdów, z tym zastrzeżeniem, że studenci tych wydziałów powinni wypełnić formularz aplikacyjny dostępny do pobrania na stronie: Przykłady i wzory dokumentów  oraz formularze do pobrania » i złożyć go w pok. 158 najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15.

   
Erasmus-plus

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, gdyż zostało jeszcze wiele interesujących możliwości wyjazdu! 

Pełny harmonogram rekrutacji znajduje się w ogłoszeniu na stronie:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 »