Aktualności

Rekrutacja na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 (etap 2) do 27 kwietnia 2020

 

Prezentujemy wyniki pierwszego etapu rekrutacji na wyjazdy Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 i informujemy o rozpoczęciu drugiego etapu

Wyniki rekrutacji  - etap 1

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Zostało złożonych i rozpatrzonych 75 wniosków, z czego zostało zakwalifikowanych 66 studentów. Prezentujemy listę wybranych osób zarówno w układzie alfabetycznym, jak też w rozbiciu na poszczególne uczelnie (w celu łatwiejszego wyszukania uczelni, na których pozostały jeszcze wolne miejsca).

Etap 1 Wyniki rekrutacji
 7 kwietnia 2020

Przypominamy, że aktualna lista uczelni, na które można wyjechać w roku akademickim 2020/2021 jest dostępna na stronie: Bilateral Agreements 2020/2021 »

Erasmus-plus

 

Drugi etap rekrutacji

Informujemy, że w dniach od 7 do 27 kwietnia 2019 r., studenci, którzy do tej pory nie wzięli udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się na pozostałe wolne miejsca. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 27 kwietnia 2020, do godz. 10:00, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 27 kwietnia 2020, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek w postaci pliku pdf, pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres:

Wniosek wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie wymaga drukowania ani podpisu odręcznego.

Uwaga
W drugim etapie obowiązuje zasada: kto pierwszy - ten lepszy, tzn zgłoszenia studentów będą rozpatrywane w kolejności przyjęcia bez żadnej zwłoki. Liczba dostępnych miejsc będzie zmniejszała się z każdym pozytywnie rozpatrzonym zgłoszeniem!
  • W ten sam sposób i w tym samym terminie (tzn. wypełniając formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web i dostarczając go po wydrukowaniu i podpisaniu do pok. 158 w dniach 7-27 kwietnia 2020 r. lub przesyłając go w postaci pliku pdf pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres inter@elka.pw.edu.pl) mogą zgłaszać propozycje przesunięć na inną uczelnię ci studenci, którzy zostali już gdzieś zakwalifikowani, ale zmienili zdanie co do wyboru miejsca wyjazdu.
  • W tym samym terminie i według tych samych kryteriów (tzn. według zasady kto pierwszy ten lepszy) zostaną też rozpatrzone zgłoszenia studentów spoza Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którzy chcieliby skorzystać z naszej oferty wyjazdów, z tym zastrzeżeniem, że studenci tych wydziałów powinni wypełnić formularz aplikacyjny dostępny do pobrania na stronie: Przykłady i wzory dokumentów  oraz formularze do pobrania » i złożyć go w dniach 7-27 kwietnia 2020 r. w pok. 158 lub przesłać go pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres inter@elka.pw.edu.pl.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji, gdyż zostało jeszcze wiele interesujących miejsc! 

Pełny harmonogram rekrutacji znajduje się w ogłoszeniu na stronie:

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 »