Aktualności

Weź udział w programie ATHENS!

ATHENS

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie międzynarodowej wymiany studentów ATHENS.
Rejestracja trwa do 1 października 2019.

  

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. 
Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs
de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 3 punkty ECTS. Najbliższa sesja odbędzie się 

w dniach 16–24 listopada 2019 r.

Rejestracja studentów odbywa się w portalu http://athensnetwork.eu/ i trwa do 1 października 2019 r. 

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu kursów. 
    Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, (pokój 158, Gmach WEiTI), w nieprzekraczalnym terminie do 3 października 2019 r. (czwartek) do godz. 12:00.