Aktualności

99 rocznica urodzin prof. Stefana Ludwika Hahna!

ATHENS

20 lutego 2020 roku swoje 99 urodziny świętował prof. Stefan Ludwik Hahn. 

Szacownemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia składają pracownicy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych .

Prof. Stefan L. Hahn przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji w Instytucie  Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej

Pod kierunkiem Stefana L. Hahna opracowane zostały wykłady z zakresu podstaw radiokomunikacji, teorii sygnałów, teorii anten, propagacji fal radiowych, stabilizacji częstotliwości oraz zastosowań częstotliwości wzorcowych. Zespół Stefana L. Hahna opracował zestaw wysokostabilnych wzorców kwarcowych, stosowanych w laboratoriach częstotliwości wzorcowych jako źródła odniesienia
przy precyzyjnych pomiarach oraz jako źródła częstotliwości wzorcowej docierającej
za pośrednictwem emisji Radiostacji Centralnej do laboratoriów w całym kraju.

Od czasu wyboru na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk w 1986 r., Stefan L. Hahn rozwinął prace badawcze w dziedzinie telekomunikacji oraz teorii sygnałów. Po przejściu na emeryturę w 1991 r., opracował m.in. teorię wielowymiarowych analitycznych sygnałów zespolonych. Ze swoimi współpracownikami rozszerzył badania na obszar przekształceń czasowo-częstotliwościowych
oraz na sygnały hiperzespolone.

Wyniki ponad 50-letniej pracy zawodowej prof. Stefana L. Hahna znaleźć można w ponad 130 publikacjach, na które składa się 120 artykułów, kilka rozpraw, 6 monografii, w tym 2 wydane w USA, oraz 4 podręczniki akademickie. Otrzymał 8 patentów, w tym 6 po 1986 roku.

Profesor piastował wiele godności, m.in.:

  • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 1986 roku),
  • członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983 roku),
  • przewodniczący (1993-1996), wiceprzewodniczący (1987-1993) i członek Prezydium (od 1996 roku) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk ,
  • przewodniczący Komitetu Narodowego Union Radio-Scientifique Nationale (URSI) (od 1990 roku),
  • członek rad programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych, uznanych konferencji międzynarodowych, a także rad naukowych.

Jest laureatem nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej , ostatnią (I stopnia) uzyskał w 1991 roku
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, Nagród Państwowych (zespołowej I stopnia w 1964 roku, zespołowej II stopnia w 1972 roku), Nagrody Indywidualnej Rektora Politechniki Warszawskiej
I stopnia za osiągnięcie naukowe (1993) oraz Nagrody Premiera Rządu RP za wybitne osiągnięcia naukowe (1998). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi , Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski , Medalem Komisji Edukacji Narodowej .

Prof. Stefan L. Hahn jest znaną na świecie osobistością w dziedzinie nauk radiowych, uzyskał status  Live Senior Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers .

Z szerszym przedstawieniem osiągnięć Jubilata można zapoznać się w załączonym biogramie:

Hahn_Stefan_Ludwik (pdf, 132,65 kB)