Aktualności

Porozumienie o współpracy zawarte z Gminą Stare Babice

ATHENS

   
5  lutego 2020 r. między Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) a Gminą Stare Babice zostało zawarte Porozumienie o współpracy mającej na celu popularyzację kształcenia technicznego wśród uczniów i nauczycieli ze szkół zlokalizowanych na terenie Gminy.

   
Porozumienie podpisali, z ramienia Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Sławomir Sumka – Wójt Gminy Stare Babice.
    

   
Działaniami wspierającym rozwój zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi mają być:

 1. wycieczki dydaktyczne związane z kształceniem zawodowym mające na celu poszerzanie wiedzy
  i zainteresowań uczniów,
 2. promowanie wśród uczniów oraz mieszkańców Gminy Stare Babice kształcenia wyższego oferowanego przez Politechnikę Warszawską,
 3. działania informacyjne na imprezach organizowanych zarówno przez WEiTI PW, jak i przez Gminę,
 4. udział w wydarzeniach organizowanych przez zainteresowane strony,
 5. umożliwienie korzystania z bazy laboratoryjnej i naukowej WEiTI PW,
 6. organizowanie pokazów lekcyjnych,
 7. upowszechnianie wiedzy i doświadczeń z zakresu nauk ścisłych i technicznych,
 8. udostępnianie pracowni specjalistycznych grupom uczniowskim,
 9. wspieranie przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych,
 10. organizowanie kół zainteresowań dla uczniów,
 11. organizowanie wykładów i szkoleń dla uczniów,
 12. organizowanie Dni Otwartych i wizyt na/w WEiTI PW połączonych ze zwiedzaniem.

Porozumienie ma formułę otwartą i dopuszcza możliwość rozszerzenia współpracy o nowe zakresy działań.