Aktualności

Zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej uprzejmie zaprasza na Wydziałową Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się w dniu 1 października 2022 roku o godzinie 18:15 w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Program uroczystości:

  1. Hymn Państwowy
  2. Przemówienie Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Michała Malinowskiego
  3. Immatrykulacja
  4. Wystąpienie przedstawiciela studentów
  5. Wręczenie absolwentom dyplomów z wyróżnieniem Summa cum laude 
  6. Wykład inauguracyjny pt. Nowa era elektryczności wygłosi dr hab. inż. Mariusz Sochacki
  7. Gaudeamus 

Śledź transmisje on-line: https://www.youtube.com/watch?v=DhkGfdJB22I 

Więcej informacji o centralnych uroczystościach: https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Inauguracja-roku-akademickiego-2022-2023