Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2018. Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej i Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie: akustyki budowlanej, regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

 Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

Ramowy program zajęć 

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 16

Repetytorium z matematyki

 i podstawy statystyki

8
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 8
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 8
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty – pomiary hałasu 12

Zajęcia, w formie ośmiu zjazdów sobotnio-niedzielnych, prowadzone są w Gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.  W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się o godzinie 8.15 i kończą o 15.00.

Przewidywane są następujące terminy kolejnych zjazdów.

24 – 25 lutego

10 – 11 marca

24 – 25 marca

14 – 15 kwietnia

21 – 22 kwietnia

12 – 13 maja

26 –  27 maja

09 – 10 czerwca

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 3500 zł. Warunkiem            przyjęcia na Studium jest:

  • wniesienie opłaty,
  • przysłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych,
  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Formularze zgłoszeniowe oraz kserokopie dyplomu należy przysłać do 31 stycznia 2018 roku na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Studium Ochrony przed Hałasem

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 WARSZAWA.

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

32 1240 1053 5111 1034 0050 0091

tytuł wpłaty: „Studium Ochrony przed Hałasem”.

W przypadku dokonania wpłaty po 31 stycznia 2018 opłata za kurs wynosi 3800 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium: tel. 505 550 902, tel. (22) 234 7955, e-mail J.Witkowska@ire.pw.edu.pl

InformacjaoRekrutacji2018 (pdf, 416,33 kB)