Prace Dyplomowe

  1. Praca dyplomowa inżynierska i magisterska powinna zostać opracowana z uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentach:
  2. Dyplomant drukuje z systemu USOS oświadczenie autora pracy dyplomowej (Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej) i umieszcza kopię w pracy dyplomowej zgodnie z układem pracy przedstawionym w pkt.3 Zarządzenia nr 57/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej:
  3. Praca dyplomowa powinna być wydrukowana dwustronnie, strony numerowane u dołu po stronie zewnętrznej z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych.
  4. Zaleca się stosowanie kroju pisma szeryfowego (np. Times New Roman). Zaleca się zaznaczanie akapitu w postaci wcięcia 0,5 cm.
  5. Praca dyplomowa jest oprawiana w dedykowaną okładkę zgodnie z poniższym wzorem:
  6. Okładki można odebrać z Sekretariatów Dydaktycznych Instytutów, w których realizowany jest proces dyplomowania.
  7. Dyplomant zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu, przygotowaną zgodnie z powyższymi wytycznymi w formie papierowej oraz zgodną z papierową jej cyfrową formę w postaci pliku PDF na nośniku CD/DVD. Na etykietce nośnika elektronicznego, należy zamieścić następujące dane: nazwisko i imię studenta, numer albumu studenta, rodzaj pracy dyplomowej (inżynierska, magisterska), tytuł pracy dyplomowej, nazwa wydziału, imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową. Przykładowy opis płyty CD/DVD:

Dyplomant zobowiązany jest do umieszczenia pracy w systemie Archiwum Prac Dyplomowych PW – USOS APD. Szczegóły są dostępne pod adresem apd.usos.pw.edu.pl oraz na stronie Wydziału w sekcji: Studia -> Kalendarz, ustalenia, plan zajęć -> Archiwum Prac Dyplomowych.