Raport samooceny kierunku studiów: Elektronika

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Elektronika

  1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
  2. Forma studiów: stacjonarne
  3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 
    • Automatyka, elektronika i elektrotechnika
    • Informatyka techniczna i telekomunikacja (udział)
  • Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS 
Liczba [%]
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia pierwszego stopnia)
168 (z 210) 80  %
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia drugiego stopnia)
96 (z 120) 80 %
  • Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny Punkty ECTS 
Liczba [%]
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia pierwszego stopnia)
42 (z 210) 20  %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia drugiego stopnia)
24 (z 120) 20 %

Pobierz plik (pdf, 2.90 MB)