Raport samooceny kierunku studiów: Inżynieria biomedyczna

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Inżynieria biomedyczna

 1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
 2. Forma studiów: stacjonarne
 3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 
  • Inżynieria biomedyczna
  • Automatyka, elektronika i elektrotechnika (udział)
  • Informatyka techniczna i telekomunikacja (udział)
 • Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS 
Liczba [%]
Inżynieria biomedyczna
(studia pierwszego stopnia)
137 (z 210) 65  %
Inżynieria biomedyczna
(studia drugiego stopnia – od rekrutacji 2020/21)
120 (z 120) 100 %
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia drugiego stopnia – do rekrutacji 2019/20)
66 (z 120) 55 %
 • Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny Punkty ECTS 
Liczba [%]
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia pierwszego stopnia)
42 (z 210) 20  %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia pierwszego stopnia)
31 (z 210) 15 %

(studia drugiego stopnia – od rekrutacji 2020/21)
Inżynieria biomedyczna
(studia drugiego stopnia – do rekrutacji 2019/20)
42 (z 120) 35 %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia drugiego stopnia – do rekrutacji 2019/20)
12 (z 120) 10 %

Pobierz plik (pdf, 832.02 kB)