Raport samooceny kierunku studiów: Telekomunikacja

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Telekomunikacja

  1. Poziom studiów: studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
  2. Forma studiów: stacjonarne
  3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek: 
    • Informatyka techniczna i telekomunikacja
    • Automatyka, elektronika i elektrotechnika (udział)
  • Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej Punkty ECTS 
Liczba [%]
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia pierwszego stopnia)
178 (z 210) 85  %
Informatyka techniczna i telekomunikacja
(studia drugiego stopnia)
108 (z 120) 90 %
  • Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny Punkty ECTS 
Liczba [%]
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia pierwszego stopnia)
32 (z 210) 15  %
Automatyka, elektronika i elektrotechnika
(studia drugiego stopnia)
12 (z 120) 10 %

Pobierz plik (pdf, 1.17 MB)