Opłaty za powtarzanie przedmiotów

W systemie USOS , na indywidualnych kontach, w rubryce „saldo oczekujące PLN”, ukazały się naliczenia opłat z tytułu powtarzania przedmiotów, niezaliczonych w sem. 22L i wcześniejszych, z terminem płatności do 5 grudnia 2022 r.

Harmonogram działań

 • Składanie odwołań i podań o zmniejszenie wymiaru opłaty do 25.11.2022 r.
 • Decyzje odnośnie odwołań i podań o zmniejszenie wymiaru opłaty do 30.11.2022 r.
 • Ostateczny termin płatności do 05.12.2022 r.

Co należy zrobić jeśli nie zgadzasz się z wysokością opłaty?

Każdy kto nie zgadza się w wysokością opłaty, może złożyć w terminie do 25 listopada 2022 r. odwołanie lub podanie o zmniejszenie wymiaru tej opłaty.

Naliczona opłata może zostać obniżona, jeśli student zaliczył niektóre formy zajęć z danego przedmiotu (wykład/laboratorium/ćwiczenia/projekt). Osoba, chcąca uzyskać obniżenie opłaty, zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek, który co do zaliczonej formy zajęć musi być poświadczony przez Prowadzącego.

Podania należy składać na odpowiednim formularzu (dostępnym na stronie www) w formie podpisanego skanu lub zdjęcia w formacie PDF poprzez formularz MS Forms, w nieprzekraczalnym terminie 25.11.2022 r.

Co jeśli ubiegam się o częściowe zmniejszenie wymiaru opłaty?

W przypadku ubiegania się o częściowe zmniejszenie wymiaru opłaty, z powodu zaliczenia określonych form zajęć (wykład/laboratorium/projekt/ćwiczenia) w semestrze 22L i wcześniejszych, należy koniecznie uzyskać potwierdzenie aktualnego koordynatora przedmiotu (czyli tego, który koordynuje przedmiot w semestrze 22Z) o uznaniu wyników uzyskanych w semestrze lub semestrach poprzednich. Potwierdzenie powinno znaleźć się na wspomnianym wcześniej formularzu.

Kiedy i jak mam zapłacić?

Wpłaty można dokonać przelewem na swoje indywidualne konto, którego numer widoczny jest w USOS, w dowolnym terminie przed terminem ostatecznym, tj. 05.12.2022 r. Wpłaty dokonane wcześniej, w żadnym razie „nie giną” lecz będą widoczne na indywidualnym koncie studenta dopiero 05.12.2022 r.

Podstawa prawna

Naliczeń dokonano wg. zasad i stawek określonych w decyzjach Rektora PW:

 1. 1.     Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, 2019/2019 i wcześniej:
                     Decyzja nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.
 2. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020:
                     Decyzja nr 89/;2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
 3. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021:
                     Decyzja nr 123/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
 4. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021:
                     Decyzja nr 95 i 96/2020 z dnia 07 maja 2021 r.

 

 

Prodziekan ds. Studenckich
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
dr inż. Krzysztof Madziar