Aktualności

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów WEiTI, na rok akademicki 2022/2023

Zaproszenie do składania wniosków o stypendium MEiN

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów WEiTI, na rok akademicki 2022/2023. W przypadku chęci ubiegania się o stypendium studenci powinni skontaktować mailowo się z koordynatorem wydziałowym w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2022 r.

Wnioski należy składać poprzez system ZSUN/OSF. Szczegółowe informacje na temat sposobu składania wniosków, jak również listy wymaganych dokumentów, można znaleźć na stronie Ministerstwa.

Koordynatorem wydziałowym wniosków jest dr inż. Konrad Markowski. W przypadku wszelkich pytań maile należy kierować na adres konrad.markowski1@pw.edu.pl. Ponadto, na ten sam adres powinna zostać wysłana informacja o akceptacji kandydatury studenta do stypendium z maila w domenie @pw.edu.pl od opiekuna naukowego studenta, dyrektora Instytutu lub samodzielnego pracownika naukowego zgłaszającego studenta.