Aktualności

Wyniki konkursu na Stypendium Doktoranckie finansowane przez NCN w ramach projektu Preludium BIS

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko stypendysty finansowane w ramach projektu NCN komisja konkursowa nie wyłoniła żadnych laureatów.

Regulamin Konkursu na Stypendium Doktoranckie