Aktualności

99 rocznica urodzin prof. Stefana Ludwika Hahna!

ATHENS

20 lutego 2020 roku swoje 99 urodziny świętował prof. Stefan Ludwik Hahn. 

Szacownemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia składają pracownicy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Prof. Stefan L. Hahn przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Radiokomunikacji w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej

Pod kierunkiem Stefana L. Hahna opracowane zostały wykłady z zakresu podstaw radiokomunikacji, teorii sygnałów, teorii anten, propagacji fal radiowych, stabilizacji częstotliwości oraz zastosowań częstotliwości wzorcowych. Zespół Stefana L. Hahna opracował zestaw wysokostabilnych wzorców kwarcowych, stosowanych w laboratoriach częstotliwości wzorcowych jako źródła odniesienia
przy precyzyjnych pomiarach oraz jako źródła częstotliwości wzorcowej docierającej
za pośrednictwem emisji Radiostacji Centralnej do laboratoriów w całym kraju.

Od czasu wyboru na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk w 1986 r., Stefan L. Hahn rozwinął prace badawcze w dziedzinie telekomunikacji oraz teorii sygnałów. Po przejściu na emeryturę w 1991 r., opracował m.in. teorię wielowymiarowych analitycznych sygnałów zespolonych. Ze swoimi współpracownikami rozszerzył badania na obszar przekształceń czasowo-częstotliwościowych
oraz na sygnały hiperzespolone.

Wyniki ponad 50-letniej pracy zawodowej prof. Stefana L. Hahna znaleźć można w ponad 130 publikacjach, na które składa się 120 artykułów, kilka rozpraw, 6 monografii, w tym 2 wydane w USA, oraz 4 podręczniki akademickie. Otrzymał 8 patentów, w tym 6 po 1986 roku.

Profesor piastował wiele godności, m.in.:

  • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 1986 roku),
  • członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1983 roku),
  • przewodniczący (1993-1996), wiceprzewodniczący (1987-1993) i członek Prezydium (od 1996 roku) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk,
  • przewodniczący Komitetu Narodowego Union Radio-Scientifique Nationale (URSI) (od 1990 roku),
  • członek rad programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych, uznanych konferencji międzynarodowych, a także rad naukowych.

Jest laureatem nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej, ostatnią (I stopnia) uzyskał w 1991 roku
za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i naukowe, Nagród Państwowych (zespołowej I stopnia w 1964 roku, zespołowej II stopnia w 1972 roku), Nagrody Indywidualnej Rektora Politechniki Warszawskiej
I stopnia za osiągnięcie naukowe (1993) oraz Nagrody Premiera Rządu RP za wybitne osiągnięcia naukowe (1998). Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. Stefan L. Hahn jest znaną na świecie osobistością w dziedzinie nauk radiowych, uzyskał status Live Senior Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Z szerszym przedstawieniem osiągnięć Jubilata można zapoznać się w załączonym biogramie:

Hahn_Stefan_Ludwik (pdf, 132,65 kB)