Aktualności

ESSDERC i ESSCIRC - międzynarodowe konferencje z dziedziny mikroelektroniki

ATHENS

W dniach 23-26 września 2019 r. w Krakowie odbyły się dwie połączone międzynarodowe konferencje, które zgromadziły ponad 500 uczestników z 42 krajów:

49. European Solid-State Device Research Conference,

45. European Solid-State Circuits Conference.

    

Wydarzenia te były współorganizowane przez Politechnikę Warszawską. W swych dziedzinach naukowych konferencje ESSDERC i ESSCIRC zaliczają się do ścisłej czołówki światowej i najlepszych
w Europie.

Konferencje, sponsorowane przez IEEE Electron Devices Society oraz IEEE Solid-State Circuits Society, po raz pierwszy odbyły się w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów, instytutów badawczych i światowych firm zajmujących się nowymi przyrządami, materiałami, technologiami oraz układami stosowanymi w mikroelektronice. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wystosował do uczestników i organizatorów konferencji list, który został publicznie odczytany pierwszego dnia przez przedstawiciela Prezydenta.

Na konferencji wygłoszono 164 referaty w ramach sesji regularnych i ponad 40 w ramach tzw. tutoriali. Każdą poranną i popołudniową sesję otwierały wykłady wygłaszane przez zaproszonych prelegentów z takich uniwersytetów, jak: EFPL w Lozannie, Harvard University, Stanford University, Osaka University, Seoul National University, TU Eindhoven oraz z firm i ośrodków badawczych, m.in: Intel, STMicroelectronics, AIXTRON SE, Tyndall National Institute.

Konferencje stały się okazją nie tylko do wymiany doświadczeń na forum naukowym, ale również
do promocji polskiej nauki wśród firm zajmujących się rozwojem najbardziej zaawansowanych technologii elektronicznych w Europie.

W ramach konferencji odbyło się również wiele spotkań towarzyszących, jak np. IEEE Young Professionals Event, zorganizowane przez polską sekcję IEEE YP. Celem spotkania była swobodna dyskusja i wymiana poglądów pomiędzy doświadczonymi naukowcami a studentami i doktorantami
z obszaru mikroelektroniki.

Konferencję zorganizowali: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii-Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
w Warszawie. Z ramienia Politechniki Warszawskiej w organizację wydarzenia zaangażowali byli:
prof. Romuald Beck (WEiTI oraz CEZAMAT), prof. Witold Pleskacz (WEiTI) oraz prof. Tomasz Skotnicki (WEiTI oraz CEZAMAT).

Konferencje te zostały objęte patronatem przez: Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Cyfryzacji, Prezydenta m.st. Warszawy, Prezydenta Krakowa oraz Rektorów AGH, UJ i PW.

Więcej informacji o konferencjach dostępnych jest tutaj>>

  

   

(źródło: zdjęcie - Fundacja AGH)