Aktualności

Gabriela Maciejewska panelistką na Women in Tech Summit 2019

ATHENS

Z dumą informujemy, że w panelu poświęconym cyberbezpieczeństwu weźmie udział studentka naszego Wydziału - Pani Gabriela Maciejewska.  

Pani Gabriela Maciejewska na początku swojej kariery została przewodniczącą WRS. To pozwoliło na współpracę przy tworzeniu programu nauczania nowego kierunku - cyberbezpieczeństwa.
Jako przedstawiciel studentów współprowadziła wykład na Narodowym Kongresie Nauki (Gdynia, maj 2019). 

  

  

13 XI - Enigma Stage, godz. 14:30 - 15:10

Cybersecurity – challenges for education and science. Building competencies to ensure the state's cybernetic safety

  

Gospodarz panelu: 

Paneliści:

   

Podczas panelu, w obecności kluczowych interesariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cybernetyczne państwa, zostaną omówione główne wyzwania dla edukacji i nauki związane z rozwijaniem kompetencji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w tym edukacja najwyższej jakości kadr i promowanie atrakcyjnego modelu kariery w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i kryptografii.

  

Więcej informacji na temat Women in Tech Summit dostępne jest na stronie wydarzenia»