Aktualności

Webinarium z cyklu NATO STO: SET PANEL

W dniu 26 stycznia 2023 r. w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych odbyło się webinarium z cyklu NATO STO – SET Panel (Sensors & Electronics Technology). Wydarzenie jest częścią projektu Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35, edycja EDT (Emerging and Disruptive Technologies).

Mamy przyjemność poinfomować, że prelegentem był dr hab. inż. Piotr Samczyński (prof. uczelni) z naszego wydziału - z Instytutu Systemów Elektronicznych, który od 2008 r. aktywnie uczestniczący w pracach grup badawczych w ramach Panelu SET NATO STO oraz przewodniczący grupy NATO SET 258 zajmującej się badaniami nad wielopasmowymi radarami (DMPAR) oraz rozwojem tej technologii.

Ponadto w webinarium wystąpili: prof. Jerzy Pietrasiński – kierownik Zakładu Teledetekcji w Instytucie Radioelektroniki WEL Wojskowej Akademii Technicznej, a także Maciej Smolarczyk, zastępca dyrektora Biura Systemów Radiolokacyjnych PIT-RADWAR.

Wystąpienie dr. hab. inż. Piotra Samczyńskiego nosiło tytuł: Radiolokacja aktywno-pasywna - wyzwania i aktualny stan zaawansowania. Przedstawiony został aktualny stan zaawansowania i wyzwań we współczesnych rozwiązaniach stosowanych w radiolokacji aktywno-pasywnej oraz główne wyniki prac prowadzonych w latach 2018-2022 w ramach grupy NATO SET-258 pt. "Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario".

Uczestnicy webinarium mieli również okazję zapoznać się z wynikami przeprowadzonego w Polsce w  2019 r. ćwiczenia NATO o nazwie APART-GAS (ang. Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airbone, Sea-borne).

W ćwiczeniu APART-GAS wzięło udział ponad 70 uczestników reprezentujących naukę, przemysł oraz przedstawicieli użytkowników wojskowych z dziesięciu krajów: ośmiu krajów NATO, w tym z Polski oraz z dwóch krajów PfP (Partners for Peace): Szwajcarii i Australii. Na koniec zostały omówione plany rozwoju technologii radarów aktywno-pasywnych i rekomendacje przedstawione w raporcie z grupy NATO SET-258.

Więcej szczegółów na stronie www.