SUGAR-ME310 startuje

Trwa nabór do międzynarodowego projektu studenckiego ME310/SUGAR. Projekt jest świetną okazją do uzupełnienia lub wzmocnienia wiedzy i umiejętności o aspekty takie jak praca w zespołach międzynarodowych i multikulturowych, kreatywność, głębokie zrozumienie rzeczywistych potrzeb użytkownika, efektywna praca zdalna, myślenie projektowe, szybkie prototypowanie, zarządzanie budżetem, współpraca z firmami. Jest to też szansa na osobiste poznanie i zainspirowanie się ciekawymi osobami z różnych ośrodków akademickich i badawczych z całego świata, a wreszcie pozyskanie nowych przyjaciół i rozwój swojej sieci globalnych kontaktów.

Oficjalne ogłoszenie o naborze: https://tiny.pl/97lnd

Zachęcamy do sprawdzenia naszego facebooka – wrzucamy ta bieżące informację o programie i naborze: https://www.facebook.com/WarsawDesignFactory 
Projekty zrealizowane w poprzednim roku można podejrzeć na stronie SUGAR Expo Cloud 2021: https://www.sugar-cloud.org/ 
Informacje o sieci akademickiej realizującej projekty ME310: https://sugar-network.org/ 

SUGAR Network - Introduction to a unique course in academia 

Poszukujemy osób o różnym profilu, doświadczeniu, ale szczególnie osoby z studiów drugiego stopnia i z końcowych semestrów pierwszego stopnia.
Udokumentowany udział w projektach będzie umożliwiał o wystąpienie do władz wydziału o uznanie uzyskanych efektów uczenia się w postaci pkt. ECTS lub wpisu o osiągnięciu do suplementu do dyplomu.
Koordynatorem programu: dr inż. Mariusz Kaleta, mkaleta@elka.pw.edu.pl 
Zachęcamy!