Students Office

Kierownik Dziekanatu
mgr Joanna Zatorska
tel. 22 234 7385
fax. 22 234 5885 
pok. 110
e-mail:
j.zatorska@elka.pw.edu.pl 
 
Specjalista ds. Administracyjnych
Danuta Anna Morawska
tel. 22 234 5793
pok. 111
e-mail: 
d.morawska@elka.pw.edu.pl
- studia stacjonarne II stopnia
- studia niestacjonarne
- suplementy 
 
Specjalista ds. Administracyjnych
Beata Milewska
tel. 22 234 7411
pok. 112
e-mail:
b.milewska@elka.pw.edu.pl
- studia stacjonarne I stopnia
Specjalista ds. Administracyjnych
Jolanta Iwona Samborska
tel. 22 234 7411
pok. 112
e-mail: 
i.samborska@elka.pw.edu.pl
- studia stacjonarne I stopnia   
Specjalista ds. Administracyjnych
Stanisława Jolanta Beczek
tel. 22 234 7911
pok. 119
e-mail: 
s.beczek@elka.pw.edu.pl
- sprawy socjalno-bytowe studentów
Specjalista ds. Administracyjnych
mgr Aneta Libera
tel: 22 234 7911
pok.119
e-mail: a.libera@elka.pw.edu.pl
-sprawy socjalno-bytowe studentów
Główny specjalista ds. projektów międzynarodowych
mgr inż. Małgorzata Domańska
tel. 22 234 5775
pok. 158
e-mail: 
m.domanska@elka.pw.edu.pl
- wymiana międzynarodowa
Specjalista ds. Administracyjnych
Alicja Stolarczyk
tel. 22 234 3673
pok. 158
e-mail:
a.stolarczyk@elka.pw.edu.pl
- studia anglojęzyczne

Dziekanat pracuje w godzinach 8.00 - 16.00 (wt. dyżur do 17.00).

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie (pok. 111, 112, 119, 158):

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 17.00
ŚRODA: 12.00 - 15.00
CZWARTEK: 12.00 - 15.00
PIĄTEK: 9.00 - 12.00 

Dziekanat zastrzega sobie prawo nieodbierania telefonów w godzinach przyjęć studentów. Za utrudnienia przepraszamy.