Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych

Dates: 13 April 2015, Podkowa Leśna

Organizer: Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej WEiTI

Contact: doc. dr inż. Tomasz Traczyk, e-mail ttraczyk@ia.pw.edu.pl

Number of members: about: 40

Website