FOTEH Fotonika i Technologie Terahercowe - Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego

Program inwestycyjny i badawczy dla Wydziałowego Centrum Badawczego Fotoniki i Technologii Terahercowych utworzony został na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Centrum jest strukturą poziomą, niezależną od Instytutów i podejmuje złożone zadania badawcze i naukowo-techniczne o charakterze rozwojowo – wdrożeniowym na rzecz innowacyjnej gospodarki. Złożoność i zakres tematyczny podejmowanych zadań może znacznie przekraczać kompetencje pojedynczego laboratorium specjalistycznego.

Efektywne działanie i konkurencyjność WCB FOTEH jest możliwe przy spełnieniu kilku głównych warunków: merytorycznych (dotyczących koncentracji i ukierunkowania tematyki badawczej), prawnych (dotyczących współpracy uczelnia - przemysł), logistyczno-organizacyjnych (dotyczących elastycznej rekonfiguracji struktur uczelni do potrzeb innowacyjnej gospodarki) i finansowych (dotyczących odpowiednio silnego początkowego wsparcia Państwa dla tych korzystnych procesów przebudowy i modernizacji szkolnictwa wyższego).

Laboratoria wchodzące w skład WCB FOTEH są następujące:

 • Fotoniki Instrumentalnej i Scalonej;
 • Spektroskopii Laserowej i Materiałów Fotonicznych;
 • Fotoniki Obrazowej;
 • Badań Materiałowych w Zakresie GHz i THz;
 • Projektowania i Prototypowania Układów Przetwarzania Informacji w Strukturach Programowalnych;
 • Robotyki;
 • Biometrii i Uczenia Maszynowego;
 • Testbed Telekomunikacyjnej Sieci Fotonicznej;
 • Analizy Danych Obrazowych i Wizualizacji Danych;
 • Wsparcia Informatycznego Badań w Obszarze Fotoniki;
 • Fotonicznych Systemów Kontrolno-Pomiarowych;
 • Techniki Terahercowej;
 • Antenowa Terahercowa Komora Bezechowa.

 

Strona projektuhttp://www.foteh.elka.pw.edu.pl/