Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej w 2012 roku otrzymał dr inż. Stanisław Pietruszko, pracownik naukowy Instytutu Mikro- i Optoelektroniki WEiTI PW oraz prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Serdecznie Gratulujemy.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest najstarszą w Polsce organizacją oferującą indywidualny system kształcenia studentom polskich uczelni. Jego podstawą jest tutorial, program rozwoju naukowego odwołujący się do relacji mistrz - uczeń. Collegium Invisibile umożliwia swoim członkom rozwój zainteresowań oraz podnoszenie poziomu wiedzy poprzez indywidualną współpracę z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki, a także udział w projektach badawczych i społecznych.

Uprzejmie informujemy że w dniach od 22 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r. Teren Bis będzie zamknięty. Osoby posiadające karty parkingowe uprawniające do parkowania na ww. terenie zapraszamy w tych dniach na Teren Główny, wjazd od ulicy Noakowskiego 1.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 25 - 27 września 2013 r, na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Szczegóły

Przedsiębiorcy, których sytuacja finansowo-ekonomiczna uległa pogorszeniu w wyniku kryzysu, mogą zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Welcome to the webpage of the Association of Alumni and Friends of the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology.

.

Our Faculty was established in 1951 and over the years it has gradually grown in size. As a result we have currently more than 20 thousand alumni who are active professionally, not only in Poland but throughout the whole world. As the Faculty has always adhered to the highest standards of teaching and research, most of our alumni have had successful careers in business, R&D, teaching at academic level and even politics.

.

Our Association is dedicated to supporting the Faculty and its alumni.

.

You can contact us at: alumni@elka.pw.edu.pl 

Jesteście częścią wyjątkowej społeczności osób, które ukończyły Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych lub poprzedzające go jednostki Politechniki Warszawskiej tzn. Wydział Elektroniki, Wydział Łączności, Sekcję Prądów Słabych. Każde zintegrowane środowisko absolwentów jest ma ogromny potencjał, gdyż umożliwia wykorzystanie skumulowanej wiedzy, doświadczenia i kontaktów kilkudziesięciu roczników. Jest nas ponad 20 tysięcy, to duża siła jeżeli będziemy działać razem.

.

Nasz Wydział, tak jak w całej swojej historii, ma także w przyszłości być miejscem edukacyjnej i badawczej doskonałości, nie tylko w skali krajowej. Jego dyplom to dla absolwentów pewność sprostania wszelkim wyzwaniom przez całe życie profesjonalne, a dla pracodawców gwarancja że zatrudniają osoby o najwyższych kompetencjach teoretycznych i praktycznych. Czołową pozycję Wydziału muszą kształtować nie tylko obecni pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci, ale i absolwenci podejmując współpracę z jego kadrą przy różnych projektach oraz potrafiąc z wielostronnym pożytkiem wykorzystać jego niemałe zasoby.

.

Otoczenie ekonomiczne i rynek pracy, często stawiają na drodze naszych absolwentów trudne wyzwania. Aby im sprostać, musimy odświeżać dawne i nawiązywać nowe kontakty w swoim gronie, wspólnie realizować projekty gospodarcze i naukowe oraz podnosić kwalifikacje poprzez dzielenie się wiedzą. Musimy także skuteczne oddziaływać na otoczenie polityczne i społeczne, z korzyścią dla naszej dziedziny nauki, branży gospodarki i grupy zawodowej. Nasi absolwenci muszą mieć jeszcze lepsze perspektywy biznesowe i zawodowe.

.

Stowarzyszenie Absolwentów jest innowacyjnym ogniwem w sprzężeniu wzmacniającym siłę Wydziału i jego absolwentów.

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbyła się uroczystość otwarcia systemów fotowoltaicznych na Wydziale Inżynierii Lądowej w ramach programu dena-dachy solarne. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych reprezentował Dziekan, prof. Krzysztof Zaremba, mgr Maciej Juźwik, koordynator projektu oraz zespół Laboratorium Fotowoltaiki z Instytutu Mikro- i Optoelektronki PW jako partnerzy przedsięwzięcia.

W dniach od 15 do 24 stycznia 2013 roku zapraszamy na 15 godzinny kurs prowadzony przez Profesora Hermanna Rohlinga z Technical University Hamburg-Harburg na temat "Automotive radars"

Najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku.