Launching the Future - 10 marca 2021 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji Launching the Future – pierwszym publicznym wydarzeniu skierowanym do pracowników, studentów i doktorantów uczelni tworzących konsorcjum ENHANCE.

Diploma NATO - SET Panel Early Career Award - Piotr Samczyński

Tę prestiżową nagrodę przyznaje  NATO Science and Technology Organisation.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendia za znaczące osiągnięcia  naukowe, artystyczne  lub  sportowe,  na rok akademicki 2020/2021 otrzymało czworo studentów z Wydziału Elektroniki i technik Informacyjnych.

Uroczyste spotkanie z laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki - 19.02.2021 r.

Nagrodę za opracowanie i uruchomienie na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW  innowacyjnego programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku  Cyberbezpieczeństwo  otrzymał 16 osobowy zespół.

Erasmus+
Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku: 4-19.03.2021 r.
Erasmus Student Network
Na zdjęciu grupa studentów
Techmat_strateg
Schemat rozwiązania, nad którym pracują naukowcy
Konkurs MON
Zdjęcie symbolizujące cyberbezpieczeństwo

W związku z Zarządzeniami Rektora PW: 
16/2020,   23/2020,   104/2020   oraz  6/2021  
obsługa studentów do 16 czerwca 2021 r. 
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komunikacji   mailowej lub telefonicznej!

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
    

  
Biblioteka WEiTI   

Współpraca i usługi

Internet Training Centre