Biuro Obsługi Informatycznej

Specjalista w zakresie spraw związanych z informatyką
inż. Paweł Szczęsny
tel. +48 22 234 5385
e-mail P.Szczesny@elka.pw.edu.pl
pok. 14
Sekcja Serwisu  
Starszy referent w zakresie prac związanych z informatyką
Andrzej Byszewski
tel. +48 22 234 7118
e-mail A.Byszewski@elka.pw.edu.pl
pok. 15
Specjalista ds. Informatyki
mgr inż. Dariusz Melaniuk
tel. +48 22 234 7118
e-mail D.Melaniuk@elka.pw.edu.pl
pok. 15
Sekcja Systemów Informatycznych  
Starszy specjalista ds. systemów informatycznych
mgr inż. Wacław Struk
Instytut Informatyki PW (WEiTI) (od 1.02.2020 r.)
tel. +48 22 234 6196
e-mail W.Struk@elka.pw.edu.pl
pok. 304
Sekcja Infrastruktury Sieciowej  
Główny Specjalista ds. Informatyki
mgr inż. Jerzy Sobczyk
tel. +48 22 234 7863
e-mail J.Sobczyk@elka.pw.edu.pl
pok. 519a